INFORMATIE

‘Yoga is het stilzetten van de wijzigingen van het denken”  

Patanjali

De oorsprong van yoga

Yoga betekent in het Sanskriet ‘juk’, verbinden, beheersen en zich één maken. Mogelijk schreef Patanjali (2de eeuw voor Chr) de eerste soetra’s (draad), een vorm van fundamentele teksten. Vermoedelijk is er vanuit het schrift van Patanjali, waarin het achtvoudig pad staat omschreven, de Westerse vorm van Hatha yoga ontstaan. Raja-yoga is een van de hoofdtakken van de yoga en is gebaseerd op de soetra’s van Patanjali. De term raja-yoga staat voor het ‘bewandelen van de koninklijke weg’, met als doel volledige beheersing van de geest tot éénwording. De technieken van raja-yoga zijn gebaseerd op Hatha Yoga Pradipika van Svatmarama, Siva Samhitha en Gheranda Samhitha.

Het achtvoudig pad

De geledingen (kolom, verbindingen) van raja-yoga bestaat uit acht onderdelen, waarvan het beoefenen van de houdingen (asana’s) het meest bekende is binnen de Westerse yoga. Een overzicht van het achtvoudig pad, beschreven door Patanjali:

1. Yama

De Yamas wijzen op het principe van vriendelijkheid, aardig en respectvol zijn naar jezelf en je medemens. Ze bestaan uit vijf “geloften” die je helpen om op dit pad te blijven:
Ahimsā Gebruik geen geweld naar anderen, je dient liefdevol en aardig te zijn naar je medemens.
Satya Spreek je de waarheid en zet de woorden die uit je mond komen om in daden?
Āsthēya Steel je niet van anderen (letterlijk / figuurlijk) bijv met hun tijd, concept of kennis?
Brahmachārya Gebruik je je energie op de juiste manier?
Aparigraha Vrij zijn van hebzucht. Kan je je verlangens weerstaan om meer te willen?

2. Niyama

De Niyamas zijn meer naar binnen en op jezelf gericht. Er zijn er idem vijf:
Shaucha Zorg je goed voor je lichaam en geest door deze schoon en puur te houden?
Samtōsha Kan je tevreden zijn met de dingen die je al hebt?
Tapas Staat voor soberheid en komt er op neer dat je de onzuiverheden van je lichaam en geest vernietigd en je energie kunt beheersen.
Svādhyāya Staat voor zelfreflectie en zelfbewustzijn. Ben je bezig je zelfbewustzijn te ontwikkelen?
Īshavarapranidhāna Neem je de tijd om te beseffen dat er meer is dan jijzelf? Stil staan bij de krachten van het universum

3. Asana 

Het meest bekende onderdeel zijn de houdingen die je beoefent met yoga. De houdingen zijn bedoeld om de aandacht te richten op jezelf en deze naar binnen te richten. Dat je er fitter en gezonder door wordt is eigenlijk slechts een bij effect. De houdingen maken bepaalde energie los in je lichaam en zijn bedoelt om zowel lichaam, geest, adem, hart en ziel met elkaar te verbinden.

4. Pranayama

Prana is levensenergie. Energie waardoor je kunt bestaan op deze wereld. De prana wordt gedragen door de ademhaling. De ademhaling is belangrijk bij yoga en wordt echter afgeraden bij (jonge) kinderen en/of mensen met (psychische) aandoeningen (tenzij dit één-op-één stapsgewijs wordt aangeleerd door een ervaren, gecertificeerde yogadocent.) Pranayama leert ons bewust te ademen. Je leert bewust te ademen en de gehele longinhoud te gebruiken. Op een rustige manier in-, en uitademen speelt hierbij een grote rol. Door de Pranayama ademhaling te beheersen krijg je meer controle over je zenuwstelsel, wat uiteindelijk leidt tot controle over je geest en over de Prana. Uit oude tradities is het de bedoeling dat je liggend begint.

5. Pratyahara

Dit is het terugtrekken van de zintuigen. In plaats van je zintuigen naar buiten te laten stralen op de wereld om je heen, gebruik je ze nu om jezelf te ontdekken.

6. Dharana

Gaat over het fixeren van aandacht op een object en hierbij kom je tot volledige concentratie. Dit focuspunt kan bijvoorbeeld de ademhaling zijn, of een mantra. Het doel is om de afdwalende gedachten te kalmeren en zich te laten focussen op iets.

7. Dhyana

Als je gedachten niet meer afdwalen en je bent volledig gefocust is het tijd voor meditatie. Dit is het punt waarop er geen gedachten meer zijn en je voelt de directe ervaring van hetgeen wat je aan het doen bent. Je bent volledig aanwezig in het hier en nu.

8. Samadhi

Dit is de staat van zijn waarin je je in puur, onbegrensd gewaar zijn bevindt. Samadhi gaat buiten tijd en ruimte, buiten verleden en toekomst, en buiten individualiteit om, en proeft de sfeer van eeuwigheid en oneindigheid. Dit is je wezenlijke aard. Samadhi wordt omschreven als diepe contemplatie, trance, heelheidsbeleving of eenwording. Dit is een staat van zijn waarin angst en ongerustheid zich niet aandienen. Je doet afstand van je behoefte om jezelf serieus te nemen, omdat je erkent dat het leven een kosmisch spel is. Het zijn toestanden van mentale zuiverheid, stilte en gerichtheid.

 

Hieronder vind je meer informatie over het aanbod van Marabou Yoga.